English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
قوانین و مقررات

این نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب جهت بررسی مقالات استفاده میکند و تابع قوانین COPE می باشد.

در صورت وقوع سرقت ادبی مطابق قوانین COPE با متخلفین برخورد خواهد شد.

 

بروشور سرقت ادبی COPE                                 

راهنمای دبیران COPE

قوانین انتشار COPE

چک لیست گزارش آزمون های تصادفی جهت داوران COPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .