English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
کد بین المللی DOR مقالات

کد بین المللی DOR مقالات دوره 6 شماره 3

 

Row

Article Title

File Address

DOR

1

کنترل تلفیقی پوسیدگی خاکستری پیاز در شرایط آزمایشگاه و انبار

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.1.9

2

شناسایی ترکیبات شیمیایی، پتانسیل آنتی¬اکسیدانی و اثر ضدقارچی اسانس مرزنجوش بر برخی از سویه¬های قارچی عامل پوسیدگی میوه¬ توت فرنگی

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.2.0

3

سرومولکولار تايپینگ لیستريا‌ مونوسیتوژنز هاي جدا شده از ناگت‌هاي مرغ خام و يخ زده

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.3.1

4

تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از نشاسته با استفاده از روش سطح پاسخ(RSM)

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.4.2

5

بررسی ویژگی¬های ضداکسایشی و ضدباکتریایی عصاره¬های اتانلی و استنی چوب درختچه زالزالک(Crataegus monogyna)

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.5.3

6

تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه سبوس جو دوسر با استفاده از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

address

20.1001.1.24763403.1399.6.3.6.

 

کد بین المللی DOR مقالات دوره 6 شماره 4


 

Row Article Title File Address DOR
1 تاثیر سطوح مختلف عصاره ریزجلبلک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژه¬گی‌های کیفی و میکروبی و زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در دسر لبنی پروبیوتیکی نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.1.1
2 بررسی اثرات پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا برشاخص‌های، بیوشیمیایی خون و جمعیت باکتریایی روده بچه فیل ماهی نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.2.2
3 رزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، ساختاری و حسی پنیر فتای سین‌بیوتیک حاوی بتاگلوکان و بیفیدوباکتریوم طی دوره ماندگاری نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.3.3
4 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی فراسودمند تهیه شده از شیره خرما و عرق بید مشک حاوی باسیلوس کواگولانس نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.4.4
5 بررسی خواص بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی دیواره‌های مخمر نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.5.5
6 سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با استفاده از عصاره برگ آویشن کرک‌آلود و فعالیت ضد باکتریایی آن‌ها نشانی 20.1001.1.24763403.1399.6.4.6.6

 

کد بین المللی DOR مقالات دوره 7 شماره 1

Row Article Title File Address DOR
1

بررسی ویژگی­های عملکردی باکتری­های لاکتوباسیلوس کازئی CE28.26و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس BCRC10695جدا شده از ماست محلی شهرستان بهبهان و تعیین فعالیت ضد‌میکروبی آن­ها علیه باکتری­های پاتوژن شاخص غذایی

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.6.7
2

بهینه‌سازی تولید گاما-دکالاکتون توسط سویه جهش‌یافته مخمر یارروویا لیپولیتیکا به روش تاگوچی

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.5.6
3

بررسی اثر اتمسفر اصلاح‌شده و دمای نگهداری بر ویژگی‌های کیفی توت‌فرنگی بسته‌بندی شده در فیلم پلی‌اتیلنی

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.4.5
4

اثر پوشش خوراکی بر پايه موسیلاژ گل ختمی حاوي اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis) بر ويژگي‌هاي میکروبی فيله ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.3.4
5

تأثیر عصاره گیاهان دارویی استویا و پوست کیوی بر ماندگاری کیک اسفنجی

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.2.3
6

استفاده از آرد کینوا در تهیه خمیرترش تخمیرشده توسط لاکتوباسیلوس پلانتارومو ارزیابی اثر آن بر ویژگی‌های کیفی و تغذیه‌ای نان لواش

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.1.1.2

کد بین المللی DOR مقالات دوره 7 شماره 2

 

Row Article Title File Address DOR
1
بررسی اثرات ضدالتهابی غشاء کامپوزیت کیتوزان/ پلیاتیل گلیکول/سوپرناتانت
اکتوباسیلوسروتری در درمان زخم پوستی در رت نر نژاد ویستار
نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.1.4
2

تولید زانتان توسطزانتوموناس کمپستریسPTCC 1473به روش کشت غوطه‌ور با استفاده از آب پنیر و بهینه‌سازی فرآیند تولید

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.2.5
3

بررسی تأثیر کیفی آنزیم آسپرژیلوپپسین بر تجزیه پروتئین گلوتن در خمیر آرد گندم

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.3.6
4
سنتز نانوذره نقره به روشهای: باکتریایی، گیاهی، شیمیایی و مقایسه ویژگی ضدباکتریایی آنها

با همدیگر 

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.4.7
5

بررسی تأثیر تزریق داخل تخم ­مرغی عصاره هسته انگور و ویتامین Cبر قابلیت جوجه‌درآوری، عملکرد و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.5.8
6

مقایسه خاصیت ضدمیکروبی شیر خام اسب، الاغ و شتر علیه باکتری باسیلوس سرئوس

نشانی 20.1001.1.24763403.1400.7.2.6.9

 

مقالات دوره 7 شماره 3 کد بین المللی DOR

 

DOR

File Address

Article Title

Row

20.1001.1.24763403.1400.7.3.2.7

نشانی

مقایسه سم میکروسیستین و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی در درمان سرطان آدنوکارسینومای ریه رده‌سلولی A549

1-

20.1001.1.24763403.1400.7.3.1.6

نشانی

بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی و ضدمیکروبی سویه لاکتوباسیلوس‌برویسgp104 جدا شده از پنیر خیکی

2-

20.1001.1.24763403.1400.7.3.3.8

نشانی

ارزیابی اثر نانوذره بیوسنتتیک اکسید مس بر بیان ژن AmpCدر سویه‌های بالینی سودوموناس‌آئروجینوزا

3-

20.1001.1.24763403.1400.7.3.4.9

نشانی

امکان‌سنجی تهیه کیک بدون گلوتن کینوای کم کالری با استفاده از پودرکیک آماده‌ی سین-بیوتیک باسیلوس‌کوآگولانس و اینولین

4-

20.1001.1.24763403.1400.7.3.5.0

نشانی

بررسی اثر لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم به‌عنوان مکمل پروبیوتیکی برروی سرطان روده‌ی تحت تاثیر غذای چرب در رت

5-

20.1001.1.24763403.1400.7.3.6.1

نشانی

بررسی امکان تولید گابا در ماست با استفاده از لاکتوباسیلوس‌برویس

6-

 

مقالات دوره 7 شماره 4 کد بین المللی DOR

DOR

File Address

Article Title

Row

20.1001.1.24763403.1400.7.4.1.8

نشانی

اثرات ضدالتهابی و آنژیوژنزی زخم‌پوش برپایه کیتوزان/ سوپرناتانت عاری از سلول بیفیدوباکتریوم‌‌‌ بیفیدوم: مطالعه در رت

1-

20.1001.1.24763403.1400.7.4.2.9

نشانی

تأثیر تغذیه اولیه با پروبیوتیک و عسل بر عملکرد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

2-

20.1001.1.24763403.1400.7.4.3.0

نشانی

بررسي تأثير پروبيوتيک‌هاي لاکتوباسيلوس‌کازئي و بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس بر بافت کلیه در موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

3-

20.1001.1.24763403.1400.7.4.4.1

نشانی

بررسی تاثیر باکتریوسین استخراج شده از باسیلوس‌کواگولانس و عملکرد آن بر روی فراورده‌های گوشتی در مقایسه با نگهدارنده شیمیایی

4-

20.1001.1.24763403.1400.7.4.5.2

نشانی

بررسی اثر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت اکسید آلومینیوم-اکسید تیتانیوم عاملدار شده با کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی

5-

20.1001.1.24763403.1400.7.4.6.3

نشانی

مطالعه پتانسیل پروبیوتیکی مخمرهای جداشده از محصولات لبنی، خمیرترش و پوست میوه

6-

 

 

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .