مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : الهام غفوری
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Animal Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman
سمت :
پست الکترونیکی : hamidreza_riyazi@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .