مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : عباس فرازمند
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Faculty of biotechnology, Iranian Research Organization for science and Technology.
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .