مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : نیلوفر احمدی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : 1. گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Faculty of Oloom Payeh Department of biology. Azad Research and science branch of Tehran University. Tehran. Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .