مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهناز مظاهری اسدی
ترتیب نویسنده : 1 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زیست‌فناوری، گروه صنعت و محیط‌زیست، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Faculty of biotechnology .Iranian Research Organization for science and Technology
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .