مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حمید بادکوبه هزاوه
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آجا، تهران، ایران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Biotechnology, AJA University of Medical sciences, Tehran, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .