مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : زهره فرح نژاد
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‏های عفونی، دانشگاه آجا، تهران، ایران.
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : 1. Department of Microbiology, Infections Disease Research Center, AJA University of Medical sciences, Tehran, Iran
سمت :
پست الکترونیکی :
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .