مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سید جمال هاشمی
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Food Microbiology Research center. Tehran University of Medical Sciences
سمت :
پست الکترونیکی : dr_mansour_bayat@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .