مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سیدمیلاد موسوی جرائری
ترتیب نویسنده : 5 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه میکروبیولوژی، عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Depratment of Microbiology, Infectious Diseases Research Center, AJA University of Medical SciencesTehran
سمت :
پست الکترونیکی : milad.jazayeri@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .