مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : رامین حمیدی فراهانی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی آجا
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of infectiuos disease, College of Medicin, AJA University of Medical Science.
سمت :
پست الکترونیکی : milad.jazayeri@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .