مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مهتاب نوری فرد
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه : عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی وگروه عفونی/دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی آجا
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of infectiuos disease and infectiuos disease research center, College of Medicin, AJA University of Medical Science.
سمت :
پست الکترونیکی : milad.jazayeri@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .