مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : مریم تاج آبادی ابراهیمی
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) : Department of Biology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
سمت :
پست الکترونیکی : Farzanehtafvizi54@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .