English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 574 بازدید ) ( 56 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 3
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسی اثر لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر میزان انسولین و گلوکز خون و ارزیابی تغییرات بافت پانکراس در موش‌های دیابتی شده با آلوکسان
خلاصه مقاله : پروبیوتیک‌ها گروهی از باکتری‌های مفید هستند که اثرات سودمندی در بدن میزبان دارند و به عنوان محرک جهت تحریک دستگاه ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها در انسان و دام به کار گرفته می‌شوند. دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز بوده که به علت فقدان نسبی یا کامل انسولین ایجاد شده و در دراز مدت تأثیرات وسیعی بر روی همه اندام‌های بدن می‌گذارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر روی موش‌های دیابتی شده بود. به همین منظور 32 راس موش صحرایی نژاد رت انتخاب و در گروه‌های ۸ تایی تقسیم شدند: گروه اول شاهد سالم یا غیردیابتی، گروه دوم شاهد دیابتی، گروه سوم دیابتی تحت تیمار بالاکتوباسیلوس فرمنتوم، گروه چهارم دیابتی تحت تیمار با گلی‌بن‌کلامید. یافته‌ها نشان می‌دهد گروهی که لاکتوباسیلوس فرمنتوم را دریافت ‌کردند در مقایسه با گروه کنترل دیابتی، کاهش معنی‌داری (05/0 p ) در میزان گلوکز داشتند ولی افزایش معنی‌داری در میزان انسولین سرم وجود نداشت. همچنین مقاطع بافتی تهیه شده از پانکراس حاکی از تاثیر  این باکتری بر روند بهبودی بافت پانکراس دارد. بنابراین نتایج نشان می‌دهد که این باکتری ممکن است در کاهش عوارض وابسته به دیابت موثر باشد و می‌تواند در تحقیقات درمانی بیماری دیابت قندی مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی : آلوکسان، دیابت،لاکتوباسیلوس فرمنتوم، پروبیوتیک
منابع : 1. Kiencke S, Handschin R, von DR, Muser J, Brunner-Larocca HP, Schumann J, et al. Pre-clinical diabetic cardiomyopathy: prevalence, screening, and outcome. Eur J Heart Fail. 2010;12(9):951-7. 2. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010;87(1):4-14. 3. Straub SG, Sharp GW. Glucose-stimulated signaling pathways in biphasic insulin secretion. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(6):451-63. 4. McCargar LJ, Taunton J, Pare S. Benefits of exercise training for men with insulin-dependent diabetes mellitus. Diabetes Educ. 1991;17(3):179-84. 5. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature. 2001;414(6865):813-20. 6. Van Belle TL, Coppieters KT, von Herrath MG. Type 1 diabetes: etiology, immunology, and therapeutic strategies. Physiol Rev. 2011;91(1):79-118. 7. Wollowski I, Rechkemmer G, Pool-Zobel BL. Protective role of probiotics and prebiotics in colon cancer. Am J Clin Nutr. 2001;73(2 Suppl):451S-5S. 8. Atrih A, Rekhif N, Michel M, Lefebvre G. Detection of bacteriocins produced by Lactobacillus plantarum strains isolated from different foods. Microbios. 1993;75(303):117-23. 9. Mattila-Sandholm T, Myllärinen P, Mogensen G, Fondén R, Saarela M. Technological challenges for future probiotic foods. International Dairy Journal. 2002;12(2-3):173-82. 10. Siezen RJ, van Hylckama Vlieg JE. Genomic diversity and versatility of Lactobacillus plantarum, a natural metabolic engineer. Microb Cell Fact. 2011;10 Suppl 1:S3. 11. Alfano A, Donnarumma G, Cimini D, Fusco A, Marzaioli I, De RM, et al. Lactobacillus plantarum: microfiltration experiments for the production of probiotic biomass to be used in food and nutraceutical preparations. Biotechnol Prog. 2015;31(2):325-33. 12. Shafiee G, Nasli-Esfahani E, Bandarian F, Peimani M, Yazdizadeh B, Razi F, et al. Iran Diabetes Research Roadmap (IDRR): the study protocol. J Diabetes Metab Disord. 2016;15:58. 13. Faraji O, Etemad K, Akbari SA, Ravaghi H. Policies and Programs for Prevention and Control of Diabetes in Iran: A Document Analysis. Glob J Health Sci. 2015;7(6):187-97. 14. Granado-Casas M, Alcubierre N, Martin M, Real J, Ramirez-Morros AM, Cuadrado M, et al. Improved adherence to Mediterranean Diet in adults with type 1 diabetes mellitus. Eur J Nutr. 2018. 15. Niibo M, Shirouchi B, Umegatani M, Morita Y, Ogawa A, Sakai F, et al. Probiotic Lactobacillus gasseri SBT2055 improves insulin secretion in a diabetic rat model. J Dairy Sci. 2018. 16. Bejar W, Hamden K, Ben SR, Chouayekh H. Lactobacillus plantarum TN627 significantly reduces complications of alloxan-induced diabetes in rats. Anaerobe. 2013;24:4-11. 17. Kumar M, Nagpal R, Kumar R, Hemalatha R, Verma V, Kumar A, et al. Cholesterol-lowering probiotics as potential biotherapeutics for metabolic diseases. Exp Diabetes Res. 2012;2012:902917. 18. Songisepp E, Kals J, Kullisaar T, Mandar R, Hutt P, Zilmer M, et al. Evaluation of the functional efficacy of an antioxidative probiotic in healthy volunteers. Nutr J. 2005;4:22. 19. Yousaf S, Hussain A, Rehman S, Aslam MS, Abbas Z. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Lactobacillus fermentum, fruit extracts of Syzygium cumini and Momordica charantia on diabetes induced mice. Pak J Pharm Sci. 2016;29(5):1535-40. 20. Kumar N, Tomar SK, Thakur K, Singh AK. The ameliorative effects of probiotic Lactobacillus fermentum strain RS-2 on alloxan induced diabetic rats. Journal of Functional Foods. 2017;28:275-84. 21. Lee E, Jung SR, Lee SY, Lee NK, Paik HD, Lim SI. Lactobacillus plantarum Strain Ln4 Attenuates Diet-Induced Obesity, Insulin Resistance, and Changes in Hepatic mRNA Levels Associated with Glucose and Lipid Metabolism. Nutrients. 2018;10(5). Okubo T, Takemura N, Yoshida A, Sonoyama K. KK/Ta Mice Administered Lactobacillus plantarum


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
معصومه فلاح 1     
صبا طاهری
(نویسنده مسئول)
2     
میترا طباطبائی 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .