English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 427 بازدید ) ( 49 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : ارزیابی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلهای فلور شیرمادر به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
خلاصه مقاله : شیرمادر حاوی عناصری مغذی نظیر کربوهیدراتها، اسیدهای چرب ضروری، پروتئین، ویتامین، املاح معدنی و منبعی از باکتری‌های کومنسال با پتانسیل پروبیوتیکی می‌باشد که در ارتقای میکروبیوم گوارشی و پیشگیری و درمان عفونت‌های نوزاد بسیار مؤثر است. هدف از این بررسی شناسایی انواع لاکتوباسیل‌‌های فلور شیرمادر و ارزیابی خواص پروبیوتیکی آنها به منظور بهره‌وری بیشتر از این مایع بیولوژیک می‌باشد. در یک مطالعه توصیفی-مقطعی، طی10 ماه، 100 نمونه شیر مادر با مراجعه به مراکز بهداشت جمع‌آوری گردید. باکتریهای اسید لاکتیک  بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی، تست کاتالاز و رنگ‌آمیزی گرم شناسایی گردید. آزمون های توانایی بقا در شرایط اسیدی و تحمل نمک‌های صفراوی، به منظور ارزیابی ویژگی‌های پروبیوتیکی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی مولکولی این سویه‌ها با ژن SrDNA16 و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز صورت گرفت. 122 جدایه از 100 نمونه شیرمادر با روش‌های فتوتیپی شناسایی شد و این یافته‌ها با روش‌های مولکولی توسط شناسایی ژن SrDNA16 تأیید شدند. گونه غالب متعلق به لاکتوباسیلوس کازئی و سایر لاکتوباسیل‌‌ها به ترتیب فرمنتومپلانتاروم و گاسری گزارش شدندکه از آن میان 19 سویه (57/15 درصد) با تست‌های پروبیوتیکی تأیید شدند. شیرمادر منبعی غنی ازباکتریهای خانواده اسید لاکتیک با توان پروبیوتیکی است. از آنجاییکه این سویه‌ها ایمن با منشاء انسانی می‌باشند، می‌توانند به عنوان افزودنی در صنعت تولید غذاهای فراسودمند و زمینه‌های دارویی مورد استفاده واقع شوند. همچنین امید است بکارگیری این سویه‌ها در شیرخشک نوزادانی که از تغذیه با شیرمادر محروم می‌باشند، به منظور پیشگیری از عفونت‌های نوزادان مفید واقع گردد.
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، شیر مادر،  لاکتوباسیلوس، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
منابع : 1.     Isaacs CE. Human milk inactivates pathogens individually, additively, and synergistically. The Journal of nutrition. 2005;135(5):1286-8. 2.     Jimenez E, Delgado S, Fernandez L, Garcia N, Albujar M, Gomez A, et al. Assessment of the bacterial diversity of human colostrum and screening of staphylococcal and enterococcal populations for potential virulence factors. Res Microbiol. 2008;159(9-10):595-601. 3.     Martín R, Jiménez E, Heilig H, Fernández L, Marín ML, Zoetendal EG, et al. Isolation of Bifidobacteria from Breast Milk and Assessment of the Bifidobacterial Population by PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis and Quantitative Real-Time PCR. Applied and environmental microbiology. 2009;75(4):965-9. 4.     Albesharat R, Ehrmann MA, Korakli M, Yazaji S, Vogel RF. Phenotypic and genotypic analyses of lactic acid bacteria in local fermented food, breast milk and faeces of mothers and their babies. Systematic and applied microbiology. 2011;34(2):148-55. 5.     Martin V, Maldonado-Barragan A, Moles L, Rodriguez-Banos M, Campo RD, Fernandez L, et al. Sharing of bacterial strains between breast milk and infant feces. Journal of human lactation : official journal of International Lactation Consultant Association. 2012;28(1):36-44. 6.     Sanz Y. Gut microbiota and probiotics in maternal and infant health. Am J Clin Nutr. 2011;94(6 Suppl):2000s-5s. 7.     Maldonado J, Canabate F, Sempere L, Vela F, Sanchez AR, Narbona E, et al. Human milk probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 reduces the incidence of gastrointestinal and upper respiratory tract infections in infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(1):55-61. 8.     Kalliomäki M, Salminen S, Arvilommi H, Kero P, Koskinen P, Isolauri E. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial. The Lancet. 2001;357(9262):1076-9. 9.     Olivares M, Diaz-Ropero MP, Martin R, Rodriguez JM, Xaus J. Antimicrobial potential of four Lactobacillus strains isolated from breast milk. Journal of applied microbiology. 2006;101(1):72-9. 10.   Olivares M, Diaz-Ropero MA, Gomez N, Lara-Villoslada F, Sierra S, Maldonado JA, et al. Oral administration of two probiotic strains, Lactobacillus gasseri CECT5714 and Lactobacillus coryniformis CECT5711, enhances the intestinal function of healthy adults. International journal of food microbiology. 2006;107(2):104-11. 11.   Martin R, Langa S, Reviriego C, Jiminez E, Marin ML, Xaus J, et al. Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. J Pediatr. 2003;143(6):754-8. 12.   Nelson G, George S. Comparison of media for selection and enumeration of mouse fecal flora populations. Journal of microbiological methods. 1995;22(3):293-300. 13.   Marroki A, Zúñiga M, Kihal M, Pérez- Martínez G. Characterization of Lactobacillus from Algerian Goat’S Milk Based on Phenotypic, 16S rDNA Sequencing and their Technological Properties. Brazilian Journal of Microbiology. 2011;42(1):158-71. 14.   Jayne-Williams DJ. The application of miniaturized methods for the characterization of various organisms isolated from the animal gut. The Journal of applied bacteriology. 1976;40(2):189-200. 15.   Erkkila S, Petaja E. Screening of commercial meat starter cultures at low pH and in the presence of bile salts for potential probiotic use. Meat science. 2000;55(3):297-300. 16.   Belviso S, Giordano M, Dolci P, Zeppa G. In vitro cholesterol-lowering activity of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus paracasei strains isolated from the Italian Castelmagno PDO cheese. Dairy Sci Technol. 2009;89(2):169-76. 17.   Gopal PK, Prasad J, Smart J, Gill HS. In vitro adherence properties of Lactobacillus rhamnosus DR20 and Bifidobacterium lactis DR10 strains and their antagonistic activity against an enterotoxigenic Escherichia coli. International journal of food microbiology. 2001;67(3):207-16. 18.   Antonsson M, Molin G, Ardo Y. Lactobacillus strains isolated from Danbo cheese as adjunct cultures in a cheese model system. International journal of food microbiology. 2003;85(1-2):159-69. 19.   Davoodabadi A, Soltan Dallal MM, Rahimi Foroushani A, Douraghi M, Sharifi Yazdi MK, Amin Harati F. Antibacterial activity of Lactobacillus spp. isolated from the feces of healthy infants against enteropathogenic bacteria. Anaerobe. 2015;34:53-8. 20.   Hedberg M, Hasslöf P, Sjöström I, Twetman S, Stecksén‐Blicks C. Sugar fermentation in probiotic bacteria–an in vitro study. Molecular Oral Microbiology. 2008;23(6):482-5. 21.   Soltan Dallal MM, Hosseini M, Davoodabadi A, Rajabi Z, Zamani S. Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in traditional pickles and salted pickles from Tehran, Iran. Razi Journal of Medical Sciences. 2016;23(143):81-90. 22.   Soto A, Martín V, Jiménez E, Mader I, Rodríguez JM, Fernández L. Lactobacilli and bifidobacteria in human breast milk: influence of antibiotherapy and other host and clinical factors. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2014;59(1):78. 23.   Jost T, Lacroix C, Braegger C, Chassard C. Assessment of bacterial diversity in breast milk using culture-dependent and culture-independent approaches. British Journal of Nutrition. 2013;110(7):1253-62. 24.   Martin R, Jimenez E, Olivares M, Marin ML, Fernandez L, Xaus J, et al. Lactobacillus salivarius CECT 5713, a potential probiotic strain isolated from infant feces and breast milk of a mother-child pair. International journal of food microbiology. 2006;112(1):35-43. 25.   Mehanna NS, Tawfik NF, Salem MM, Effat BA, Gad El-Rab D. Assessment of potential probiotic bacteria isolated from breast milk. Middle-East Journal of Scientific Research. 2013;14(3):354-60. 26.   Gomez-Gallego C, Garcia-Mantrana I, Salminen S, Collado MC, editors. The human milk microbiome and factors influencing its composition and activity. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; 2016: Elsevier. 27.   Martín R, Heilig HG, Zoetendal EG, Jiménez E, Fernández L, Smidt H, et al. Cultivation-independent assessment of the bacterial diversity of breast milk among healthy women. Research in microbiology. 2007;158(1):31-7. 28.   Suomalainen T, Sigvart-Mattila P, Mättö J, Tynkkynen S. In vitro and in vivo gastrointestinal survival, antibiotic susceptibility and genetic identification of Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS. International dairy journal.
شماره صفحه :
از 25 تا 33


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
نیلوفر مقدم مراغه 1     
محمد مهدی سلطان دلال
(نویسنده مسئول)
2     
زهرا رجبی 3     
محمدباقر حسینی 4     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .