English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 397 بازدید ) ( 81 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 1
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : مدل­سازی تخمینی زنده­ مانی باکتری­های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی تخمیری فراسودمندبرپايه کینوا
خلاصه مقاله : به منظور ارزیابی زنده­­مانی باکتری­های پروبیوتیک درنوشیدنی تخمیری فراسودمندبرپايه کینوا، نوشیدنی تخمیری حاوی عسل(5درصد وزنی/حجمی)با استفاده ازباکتری­هایلاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس با نسبت ترکیبی50: 50 و به میزان 108 سلول در هر میلی­لیتر تهیه گردید. سپس جهت بهبود عطر و طعم نوشیدنی، به آن 3 درصد (حجمی/حجمی) عرق نعناع افزوده شد. به منظور پیش­بینی روند زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک از شمارش در محیط کشت MRSآگار و مدل­سازی تخمینی استفاده گردید. نتایج بررسی مدل­های مختلف نشان داد که مدلهای اشنوت اصلاح شده و خطی درجه صفر، بالاترین دقت را در پیش­بینی روند زندهمانی باکتری­ها دارند. همچنین مشخص شد که باکتری­های پروبیوتیک در طی 15 روز نگهداری در دمای یخچال، زنده­­مانی خود را در حد میزان پیشنهاد شدهبرای فرآورده­های پروبیوتیکی (حداقل108-106 سلول در هر میلی­لیتر) حفظ کردند.
کلمات کلیدی : باکتری­های پروبیوتیک، زندهمانی، کینوا، مدل­سازی تخمینی نوشیدنی فراسودمند
منابع : 1. Peyer LC, Zannini E, Arendt EK. Lactic acid bacteria as sensory biomodulators for fermented cereal-based beverages. Trends in Food Science and Technology. 2016; 54: 17–25. 2. Siro I, Kápolna E, Kápolna B, Lugasi A. Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance—A review. Appetite. 2008; 51(3): 456–467. 3. Rathore S, Salmerón I, Pandiella SS. Production of potentially probiotic beverages using single and mixed cereal substrates fermented with lactic acid bacteria cultures. Food Microbiology. 2012; 30(1): 239–244. 4. Fuller, R. A review: Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacterial. 1989; 66(5): 365–378. 5. Ouwehand AC, Salminen S, Isolauri E. Probiotics: an overview of beneficial effects. In Lactic acid bacteria: genetics, metabolism and applications. 2002; pp. 279–289. 6. Rubio R, Aymerich T, Bover-Cid S, Guàrdia MD, Arnau J, Garriga M. Probiotic strains Lactobacillus plantarum 299V and Lactobacillus rhamnosus GG as starter cultures for fermented sausages. LWT-Food Science and Technology. 2013; 54(1): 51–56. 7. Vinderola CG, Mocchiutti P, Reinheimer JA. Interactions among lactic acid starter and probiotic bacteria used for fermented dairy products. Journal of Dairy Science. 2002; 85(4): 721–729. 8. Charalampopoulos D, Wang R, Pandiella SS, Webb C. Application of cereals and cereal components in functional foods: a review. International Journal of Food Microbiology. 2002; 79(1-2): 131–141. 9. Tovoli F, Masi C, Guidetti E, Negrini G, Paterini P, Bolondi L. Clinica land diagnostic aspects of gluten related disorders. World Journal of Clinical Cases. 2015; 3(3): 275­–284. 10. Heiser CBJ, Nelson DC. On the origin of the cultivated chenopods (ChenopodiumJournal of Genetics. 1974; 78: 503–505. 11. Bazile D, Fuentes F, Mujica A. Historical perspectives and domestication. In: Atul Bhargava, Shilpi Srivastava. Quinoa: Botany, production and uses. Wallingford: CABI, 2013; p. 16–35. 12. Jacobsen SE, Espinoza C, Repo-Carrasco R. Nutritional Value and use of the Andean crop quinoa (Chenopodium quinoa) and Kaniwa (Chenopodium pallidicauleJournal of Food Reviews International. 2003; 19(1/2):179–189. 13. Abugoch James LE. Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): Composition, chemistry, nutritional, and functional properties. Advances in Food and Nutrition Research. 2009; 58: 1–31. 14. Schumacher AB, Brandelli A, Macedo FC, Pieta L, Klug TV, de Jong EV. Chemical and sensory evaluation of dark chocolate with addition of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Food Science and Technology. 2010; 47(2): 202–206. 15. رمضانپور س، سلطانلوم، سیفتی ح، صالحی، ا. اولین گزارش از کشت و تکثیر موفق خاویار گیاهی (کینوا) در استان گلستان. نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1393؛ 25 -29. 16. Kaur C, Kapoor HC. Antioxidant activity and total phenolic content of some Asian vegetables. International Journal of Food Science and Technology. 2002; 37(2): 153–161. 17. ابراهیمی­جم س، زرین­قلمی س، گنجلو ع. امکان سنجی تولید نوشیدنی تخمیری بدون گلوتن بر پایه کینوا توسط باکتری­های پروبیوتیک. 1396؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان. 18. Bozkurt H, Erkmen O. Predictive modelling of Yersinia entero-coliticainactivation in Turkish Feta cheese during storage. Journal of FoodEngineering.2001; 47(2): 81–87. 19.Deng Y,ZhaoY. Effects of pulsed-vacuum and ultrasound on the osmodehydration kinetics and microstructure of apples (Fuji). Journal of Food Engineering. 2008; 85 (1): 84–93. 20. Yanez R, Marques S, Gírio FM, Roseiro JC. The effect of acid stress on lactate production and growth kinetics in Lactobacillus rhamnosus cultures. Journal of Process Biochemistry. 2008; 43(4): 356–361. 21. Tripathi MK, Giri, SK. Probiotic functional foods: Survival of probiotics during processing and storage. Journal of Functional Foods. 2014; 9: 225–241. 22.Dickerman JM, Liberman S. Studies on the chemical nature of an antibiotic present in water extracts ofcabbage. Journal of Food Science. 1952; 17: 438–441. 23. Ludena Urquizo FE, García Torres SM, Tolonen T, Jaakkola M, Pena‐Niebuhr MG, Wright A, Repo‐Carrasco‐Valencia R, Korhonen H, Plumed‐Ferrer C. Development of a fermented quinoa‐based beverage. Food Science and Nutrition. 2018; 5(3): 602–608. 24- دانشی م.، احسانی مر.، لبافیم.، شیخ رضائی، م. تاثیر نگهداری در دمای سرد بر زنده­مانی باکتری­های پروبیوتیک در آب هویج غنی­شده. مجله علوم غذا و تغذیه. 1391؛ 2: 162. 25. Dipjyoti, C., Sourangshu, C. and Mohanasrinivasan, V. Fermentation of Psidium guajava juice by using probiotic Lactic acid bacteria Lactobacillus plantarumJournal of Nutrition and Food Sciences. 2015; 5(5): 1–4. 26. Zaika LL, Kissinger JC. Inhibitory and stimulatory effects of oregano on Lactobacillus plantarum and Pediococcus cerevisiaeJournal of Food Science. 1981; 46(4): 1205–1210. 27. Kivanc M, Akgule A, Dogan A. Inhibitory and stimulatory effects of cumin, oregano and their essential oil on growth and acid production of Lactobacillus plantarum and Leuconostoc mesenteroides. International Journal of Food Microbiology. 1991; 13(1): 81–85. 28.جانیان­زاده م.، ابراهیم آبادی ع.، گودرزوند ه.، نوحی م. مطالعه فعالیت پریبیوتیکی عصاره و اسانس نعناع بر باکتریهای پروبیوتیکیلاکتوباسیلوس سالیواریوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسدومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه­ای آن.1393؛ 12-20. 29. فرجی ن.، علیزاده خالدآبادی م.، خسروشاهی اصل ا.، فرجی س. بهینه سازی فرآیند تولید ماست پروبیوتیک کم ‌چرب با استفاده از طرح مرکب (Combined Designنشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، 1391؛ 8(2): 121-136. 30. وثوق ا. ، خمیری م.، کاشانی­نژاد م.، جعغری م. تاثیر عصاره نعناع بر باکتری­های پروبیوتیک در نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1387؛ 16(1): 63-47. 31. مهربان سنگ آتش م.، گاراژيان ع.، حدادخداپرست م، حبيبي نجفي م.، بيرقي طوسی ش. تاثير اسانس و عصاره كاكوتي كوهي بر فعاليت باكتري­هاي آغازگر ماست. مجله علوم و صنایع غذایی
شماره صفحه :
از 34 تا 45


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
سهیلا زرین قلمی
(نویسنده مسئول)
1     
ساناز ابراهیمی-جم 2     
علی گنجلو 3     
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .